No podem entendre la cultura si no ho fem des de la perspectiva que la cultura ha és un servei essencial per a les persones i un dret fonamental.

La cultura és un dels pilars del l’estat del benestar que posa de manifest la màxima expressió dels ciutadans, és el reflex i l’expressió de la identitat en el seu clímax de creativitat i a la vegada de preservació històrica.

La cultura és l’eina d’arrelament de les persones al territori i les configura com a aportació pròpia al llegat de la diversitat cultural de la humanitat.

La cultura és un motor de transformació personal i col·lectiu que cohesiona, transfereix coneix- ement, integra, insereix, arrela, ens projecta al món i, sobretot, ens fa més crítics i més lliures.

I és que la Cultura és un bé essencial que articula la societat; aporta equilibri i augmenta l’autoestima i avui, i dins d’un horitzó pandèmic, sabem que té un impacte positiu en la salut i el benestar.

Hem de deixar de mirar la cultura com a una despesa i veure-la com una inversió.

Els drets culturals formen part dels drets humans. Ens reafirmem en el principi què l’accés a la cultura i a la participació en les expressions i manifestacions culturals és un dret inalienable i, alhora, un garant de la democratització de la cultura.

Sabem també que per tal que la cultura es consolidi i evolucioni, és necessari disposar de talent creatiu i artístic; perquè és en els entorns plens d’aquest talent, d’artistes, de creatius que apareixeran les noves idees, les noves corrents i els nous projectes que configuraran el nostre futur.

La Cultura és i està constituïda per un univers riquíssim d’àmbits i sectors amb necessitats diverses (la llengua, les arts visuals, les escèniques, el món de l’edició i la creació literària, la música, l’audiovisual, el món de l’associacionisme i el llegat, material i immaterial). I aquest conjunt és essencial si tenim perspectiva cultural, si el posem al centre de tot, si el promovem de forma preferent des de la dimensió social i inclusiva, si l’inserim com a eix transversal en totes les accions del nostre dia a dia.

Són molts els experts que han publicat articles científics i mèdics explicant els beneficis psico-socials de consumir i/o practicar la cultura, i també s’han fet moltes declaracions de grans metges reconeguts que recomanen que davant les situacions crítiques cal apostar per la cultura.

És per això que des de la regidoria de Cultura fem una crida a tota la gent de Gironella, xics i grans a gaudir de l’extensa programació de primavera que teniu a les mans.

Us hem preparat una programació variada perquè tothom trobi el seu espai dins la cultura. Finalment us animo a trobar-nos a tots els actes i avui més que mai visca la

cultura, perquè la CULTURA ÉS SEGURA!

Lluís Vall.

Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Gironella.